Belangrijk bericht over aangepaste Coronaregels miv 17 augustus 2020

14 augustus 2020

Registratieplicht voor clubhuis en terras per 17 augustus a.s.

Beste Doordraaiers,

Het zal jullie niet zijn ontgaan dat minister-president Mark Rutte recent een aantal aanscherpingen van de coronamaatregelen heeft aangekondigd. Door een opleving van het virus is het onder andere noodzakelijk de maatregelen in de horeca aan te passen, het bron- en contactonderzoek beter mogelijk te maken en zo de verspreiding van het virus te beperken. De NOC/NSF en KNLTB hebben deze regels “omgezet” voor sportverenigingen.

Voor de horeca en het park van De Doordraaiers betekent dit het volgende:

Sinds 10 augustus is het verplicht in het clubhuis en op het terras te werken met reserveringen, moeten gasten een vaste zitplaats hebben (volgens de 1.5 meter regels) en is het verplicht om gasten te vragen zich te registreren zodat de GGD een grondig bron- en contactonderzoek kan doen in het geval van een besmetting. Deze gegevens mogen en zullen uitsluitend voor dit onderzoek worden gebruikt.

Om het onze leden makkelijk te maken, blijft het verplicht om voor het vrij spelen vooraf online een baan te reserveren. Voor tennis gaat dat via de Clubapp, voor padel via Supersaas. Omdat het mogelijk is om “terug te kijken” in deze systemen, hoef je geen registratieformulier in te vullen als je hebt afgehangen of een baan hebt gehuurd. De reservering geeft dan ook recht op een zitplaats in het clubhuis of op het terras. Bij officiële wedstrijden zoals het Open Toernooi geldt de wedstrijdtijd als reservering en hoeven spelers zich ook niet apart te registreren. Voor de najaarscompetitie zal later nog worden bekendgemaakt hoe dit zal worden geregeld.

Voor degenen die niet komen spelen (en dus niet hebben gereserveerd) zoals niet-spelende partners, publiek bij wedstrijden en het Open Toernooi, geldt dat zij zich – als zij in het Clubhuis of op het terras willen zitten – persoonlijk moeten registreren door het invullen van het registratieformulier.

Dit geldt ook voor degenen die komen spelen of komen kijken tijdens de koffieochtenden en tossavonden, en in het clubhuis of terras gaan zitten, omdat hiervoor op het Afhangbord alleen de banen zijn geblokt en niet kan worden teruggekeken wie er wanneer hebben gespeeld.

De registratieformulieren zullen op de bar worden neergelegd, en worden telkens 14 dagen na het invullen vernietigd. De bardienstmedewerkers wordt gevraagd deze gegevens voor afsluiting van de dagelijkse bardienst in de bestuurskamer te deponeren, zodat het bestuur deze kan opslaan en (na 14 dagen) vernietigen. Voor alle duidelijkheid: de registratie is niet verplicht, maar we rekenen erop dat iedereen hier gewoon aan meewerkt.

Volgens de nieuwe regels moeten tevens de vragen van de corona-gezondheidscheck zijn gesteld. Dit geldt dus voor spelers, begeleiders en toeschouwers die gebruik willen maken van het clubhuis of terras. Omdat wij onze vrijwillige bardienstmedewerkers hier niet mee willen belasten, en we vinden dat alle leden en bezoekers hierin een eigen verantwoordelijkheid hebben, gaan we er vanuit dat je door ons park te betreden automatisch verklaart volledig gezond te zijn, dat wil zeggen dat je alle vragen van de gezondheidscheck met “neen” kunt beantwoorden. De vragen van de gezondheidscheck zullen duidelijk zichtbaar worden opgehangen, en deze aanname zal ook worden aangegeven op de registratieformulieren.

Kun je niet alle gezondheidsvragen met “neen” beantwoorden, ben je verkouden, benauwd, koortsig of net hersteld van een besmetting, enz. dan vragen we je dringend om NIET naar het park te komen. Ben je op het park, maar blijkt daar dat je verkouden of koortsig bent, dan kunnen onze vrijwilligers je vragen om het park onmiddellijk te verlaten. Gelet op ieders eigen verantwoordelijkheid en op de risico’s voor de hele vereniging, gaan we er vanuit dat dit niet nodig zal zijn!

Verder herhalen we nog maar eens dat het Protocol verantwoord sporten en de Aanvullende richtlijnen tennis en padel van 26 juni onverkort van kracht blijven. Dus: 1.5 meter afstand, handen wassen, de looprichtingen op het park en in het clubhuis in acht nemen, bestellingen door slechts 1 persoon en niet blijven staan en al helemaal niet in de deuropeningen. We moeten het nog steeds samen blijven doen als we willen blijven padellen en tennissen en straks een paar mooie toernooien willen hebben! Neem je verantwoordelijkheid en spreek zo nodig ook anderen hier op aan.

Om iedereen kennis te laten nemen van deze aanvullende regels, de formulieren te fabriceren enz. gaan deze regels bij De Doordraaiers in op maandag 17 augustus a.s.

We rekenen op jullie aller medewerking in het belang van elkaars gezondheid en in het belang van onze vereniging!

Het bestuur

Nieuwscategorieën

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 30 637 2999

Address

Poort van Wulven 2
3992LZ Houten