Decharge voor bestuur voor jaarverslag 2020 en aankondiging volgende ALV

18 februari 2021

Beste Doordraaiers,

Met dank voor het in ons gestelde vertrouwen, kan ik jullie melden dat de Algemene Ledenvergadering unaniem en zonder tegenstemmen heeft ingestemd met het verlenen van decharge aan het bestuur over de voor 2020 afgelegde rekening en verantwoording. Ook met de verslagen van de ALV’s van oktober 2019 en december 2020 is unaniem ingestemd.

Er is door maar liefst 86 leden een geldige stem uitgebracht op deze stukken. Alweer een geweldige opkomst en teken van jullie betrokkenheid, dank daarvoor! Het bestuur heeft van meerdere leden berichten met steunbetuigingen en bedankjes gekregen voor ons (digitale) bestuurswerk. Dat doet ons veel goed, juist in deze tijd dat we elkaar nauwelijks zien en onze ALV’s volledig digitaal plaatsvinden.

Hiermee zijn het Jaarverslag over 2020 en beide ALV-verslagen vastgesteld.

De ALV-verslagen zullen op de website worden geplaatst. Het concept-verslag van de Jaarvergadering (inclusief presentielijst van de stemmingen) zal ter vaststelling worden geagendeerd bij de komende ALV.

Zoals eerder aangekondigd, zal binnen enkele dagen de wederom digitale ALV worden gehouden. Let dus a.u.b. komende dagen op uw mailbox, website en Clubapp voor de mededelingen over de procedure, de agenda en de vergaderstukken!

Op de Agenda voor de komende ALV staan onder meer de aanstaande bestuurswisselingen. Helaas heeft zich nog niemand gemeld voor de vacature van de voorzitter. Voor de functies van secretaris resp. algemeen bestuurslid zullen Jan Willem van Henten resp. Gerco Wicherson door het bestuur worden voorgedragen. Verder komen o.a. de begroting voor komend jaar, de uitloting van de padelobligaties en benoeming van de Kascommissie aan de orde. Wij hopen dan ook weer op een goede opkomst.

Namens het bestuur,

Jack van der Hoek, secretaris

Nieuwscategorieën

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 30 637 2999

Address

Poort van Wulven 2
3992LZ Houten