Nieuws over bardiensten en schoonmaaktaken

28 juli 2020

Beste seniorleden,

INLEIDING

Het tennis- en padelseizoen is gelukkig weer begonnen.  Ook is ons clubhuis weer open, zij het met enige CORONA-aanpassingen. Dat betekent dat de bardiensten weer ingevuld moeten gaan worden, maar ook dat er nu hygiënetaken ivm CORONA ingevuld moeten worden. Op die manier waarborg je voor een ieder zoveel mogelijk de hygiëne, dat zowel voor  in het clubhuis als op de terrassen van groot belang is om verspreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen.   In januari van dit jaar heb ik een oproep gedaan aan de leden of zij vrijwilliger voor de bardienst willen worden of willen zijn en daarnaast of er leden zijn die geen bardienst willen doen (afkopen) of liever iets anders doen.  Om weer een actueel overzicht te hebben wie dat zijn, verzoek ik u om middels de hierna genoemde links, indien nodig, uw voorkeur aan te geven. Geen reactie betekent dat u wordt ingedeeld voor verplichte bardiensten (2  per jaar).  Hoewel het jaar al vergevorderd is, is het toch noodzakelijk dat u uw 2 verplichte bardiensten invult, dit in tegenstelling tot wat eerder door mij werd aangegeven tijdens de introductieavond van 7 juli j.l. Verder heeft onze bardienstcommissie (bestaande uit  Chris de Groot en Caroline Neimeijer) weer haar uiterste best gedaan om het bardienstrooster zo goed mogelijk in elkaar te zetten. Wat echter nu opvalt, is dat de diensten nog niet goed worden ingevuld of wellicht weet men niet hoe een dienst voor jezelf te reserveren.  Daarover later in dit bericht. Mogelijk ook de angst voor het onbekende. Want wat houdt dat nu in om hygiënetaken te verrichten tijdens jouw bardienst?

HYGIËNEDIENST

Het verrichten van hygiënetaken is in het leven geroepen om de hygiëne tijdens de bardiensten,  ivm Coronaregels, beter te waarborgen.  

Dit houdt in dat de toiletten in ieder geval tijdens de dienst worden gereinigd, de tafels en stoelen in het clubhuis en op de terrassen na gebruik worden gedesinfecteerd, de prullenbakken worden geleegd en de handgrepen, die door de mensen zijn aangeraakt, worden gedesinfecteerd.  

Voor de desinfectie zijn schoonmaakmiddelen in het  clubhuis aanwezig. Ook zijn er beschermende handschoenen aanwezig.  

Tot voor kort stonden deze diensten afzonderlijk in het bardienstrooster en kon je er op intekenen. Nu de bardiensten niet goed worden ingevuld is het de bedoeling dat er vanaf 3 augustus 2020 weer  maximaal 2 bardiensten per dienst worden ingeregeld, zodat ieder lid daarop kan intekenen. Eén van de bardienstmedewerkers doet  de hygiënetaken en kan dat in onderling overleg met elkaar afstemmen. In ieder geval wordt tijdens de bardienst door één van de twee of door beiden de hygiënetaken uitgevoerd.

 

Voor de nieuwe leden een korte toelichting:

Alle seniorleden van onze vereniging zijn verplicht 2 bardiensten in het jaar te verrichten, tenzij men vrijwilligerswerk doet voor  1 van de commissies, zoals in de tuinploeg, baanonderhoud, paviljoencommissie, padelcommissie ,jeugdcommissie, technische commissie, sponsorcommissie, recreantencommissie, Open Toernooicommissie, Commissie Clubkampioenschappen, etc.) . Tot nu toe hoeft er, bij vrijwilligerswerk, dan géén verplichte bardienst (of in plaats daarvan schoonmaaktaken) gedaan te worden.

ERVARING

Ervaren leden verzoek ik hun inschrijvingen te doen op de momenten dat ervaring gevraagd wordt, bijv. tijdens competities en toernooien (zoals het Open Toernooi en de Clubkampioenschappen) of zoals nu in deze tijd ivm Corona. Nieuwe leden kunnen dan met jullie meedraaien en zo ook het “vak” leren. We weten dat 2 diensten per jaar niet al te veel ervaring zal opleveren, maar het is beter dan als nieuw lid in de bardienstkuil gegooid te worden en van toeten noch blazen te weten. 

VRIJWILLIGE BARDIENST

Naast de verplichte bardiensten is er ook plek voor leden die graag vrijwillige bardiensten willen verrichten. Zij doen dan in totaal 12 bardiensten (2 verplichte en 10 vrijwillig). Dit zijn onze ervaren bardienst-“medewerkers”. Op deze wijze kan tevens de hele contributie (€ 175,00) terugverdiend worden (10 diensten x € 17,50 per dienst = € 175,00). Het zal niet altijd lukken om die  10 diensten te plannen, minder mag ook en meer ook. Bijvoorbeeld ik schrijf mij in voor 6 vrijwillige bardiensten. Doe ik geen vrijwilligerswerk dan doe ik er, in dit geval, 8 diensten (2 verplicht en 6 vrijwillig). Let op: het verrichten van vrijwillige bardiensten is GEEN vrijwilligerswerk. Het is immers een betaalde dienst waar uzelf baat bij hebt.

Afgelopen seizoen hadden we meer dan 15 leden die vrijwillige bardienst hebben gedaan.

Daarnaast is er behoefte aan leden die als oproepkracht dienst doen. Je wordt dan gebeld en gevraagd om dezelfde dag/avond nog bardienst te draaien. Dit is bijvoorbeeld het geval bij uitval door ziekte of bij grote drukte. Voor een dergelijke bardienst staat een vergoeding van € 25,00 per verrichte bardienst.

Wil je vrijwillige bardiensten doen of alleen opgeroepen worden als oproepkracht of beide, schrijf je dan in via deze link: vrijwillige bardienst en/of oproepkracht.

INVULLEN BARDIENST (verplicht of vrijwillig)

Hoe kan ik mijn bardienst invullen?

Gebruik de volgende link: http://mijn.knltb.club/

Vul als club ‘Doordraaiers’ in en log vervolgens in met het bondsnummer / wachtwoord zoals dat destijds door de secretaris is gemaild.  Heb je geen bondsnummer,  geen probleem. Vraag bij de [email protected] jouw clublidnummer op en de rest wijst vanzelf.  

Ben je het wachtwoord vergeten of vind je het niet meer?  Gebruik dan de “wachtwoord vergeten” button en er wordt een nieuw wachtwoord toegestuurd naar het email-adres dat bij de KNLTB bekend is.

Ook kun je jouw diensten invullen via de KNLTB.CLUB app. Na opening van de app ga je naar het icoontje “CLUB””. Vervolgens tik je boven in het scherm “DIENSTEN” aan en je ziet welke diensten wanneer beschikbaar zijn. Maak daarin uw keuze en u staat ingepland op de dag en tijd die u wilt.

2x per jaar voor in totaal 8 uur (2 x 4 uur) is toch niet veel voor jouw club?

Alleen openstaande diensten staan vermeld.

Wil je jouw reeds geplande bardienst wijzigen? 

Dat kan: 2 weken voor aanvang van jouw geplande bardienst krijg je een zg. “dienstherinnering”. Tot 9 dagen voor jouw geplande bardienst kun je je nog uitschrijven voor die dienst.  Daarna kun je voor jezelf weer een nieuwe datum inplannen.

WIL  JE GEEN BARDIENSTEN DOEN?

Als lid ben je verplicht een inspanning voor de vereniging te leveren. Als je dat niet met bardiensten wilt doen én ook geen vrijwilligerswerk wilt doen, dan kan die bardienst taak (in totaal 8 uur = 2 bardiensten) vervangen worden voor schoonmaakwerkzaamheden (in totaal ook 8 uur). Daarvoor hebben we een inzetrooster. Als je dat wilt doen, schrijf je dan in via de link voor schoonmaakwerkzaamheden. Over ongeveer 2 weken krijgen de ingeschrevenen van mij bericht hoe zij kunnen inloggen in het “Inzetrooster” en kunnen zij zich inschrijven voor de taken die in het Inzetrooster staan vermeld. Deze leden krijgen dan nog een aparte uitleg hoe een en ander werkt.

Wil je helemaal geen bardiensten doen of schoonmaakwerkzaamheden verrichten, dan kun je deze taken afkopen met een bedrag van (nu nog) €  75,00.

Geef dit dan aan via de bijgaande link: Ik wil mijn verplichte diensten afkopen en stuur een mail naar onze ledenadministratie: [email protected]

Je zult dan ook niet benaderd worden voor één of andere taak voor de vereniging. Als u heeft aangegeven uw verplichte diensten af te kopen, dan zal de ledenadministratie u voor dit bedrag belasten.

TENSLOTTE

Ik hoop dat ik weer op uw medewerking mag rekenen, zodat wij iedere avond en bij evenementen (zoals Open Toernooi, competities, etc) weer bardienst hebben en bij die gelegenheden uw medeleden iets kunnen bieden aan een drankje, koffie of iets ander.

Mochten er nog vragen zijn, dan verzoek ik u deze per mail te stellen via het mailadres: [email protected]

Hopende op een prachtig (rest)seizoen met ons allen,

Met sportieve groet

Ted Elbertse

Hoofd Paviljoencommissie

Nieuwscategorieën

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 30 637 2999

Address

Poort van Wulven 2
3992LZ Houten