Bestuur

Het bestuur van de Doordraaiers bestaat uit de volgende leden.
 
Leden Bestuur   
Voorzitter: Arend Tibbe, [email protected]
Penningmeester: Adriënne Brouwers, [email protected] 
Tweede Penningmeester: Bianca Steentjes, [email protected] 
Secretaris: Jan Willem van Henten, [email protected]
Bestuurslid Ledenadministratie: Louise Munnix, [email protected]
Bestuurslid Algemene Zaken: Gerco Wicherson, [email protected]
Bestuurslid Algemene Zaken: Erik Kroezen
Bestuurslid Algemene Zaken: Stef Rigaux
 
Taken bestuur
Het bestuur van de Doordraaiers voert uit wat er in de Algemene Ledenvergadering door de leden wordt besloten, en voert de dagelijkse bestuur werkzaamheden uit. 
Het bestuur wordt ondersteund door een aantal commissies, met ieder zijn aandacht gebied.
Een belangrijke taak van het bestuur is om ervoor te zorgen dat de nodige commissies aanwezig zijn, en dat deze voldoende bemand blijven. 
 
Vrijwilligers
Het bestuur en de commissies worden bemand door vrijwillgers. Vrijwiligers zijn het kloppende hart van de Doordraaiers, zonder vrijwilligers geen vereniging. Heb jij interesse om je als vrijwilliger in zetten voor onze vereniging, kan je dit melden via [email protected]
 
Algemene Ledenvergadering
Zoals iedere vereniging hebben wij minimaal één keer per jaar een Algemene Ledenvergadering. Tijdens deze vergaderingen wordt er onder andere door de leden bepaald welke uitgaven we gaan doen, welke actiepunten het bestuur moet gaan opnemen, ...
Wanneer je zelf een agendapunt hebt voor de Algemene Ledenvergadering, dan kan je dit agandapunt laten toevoegen aan deze vergadering. Let wel, een aangedragen agendapunt voor de Algemene Ledenvergadering, moet door minimaal vijf leden worden gesteund. Vermeld deze namen bij je aanvraag naar [email protected]. Het agendapunt zal worden besproken op de Algemene Ledenvergadering en er zal eventueel over worden gestemd. Wordt jouw agendapunt/voorstel door de meeste stemmen aangenomen, dan moet het bestuur dit gaan uitvoeren. 
Dus. Bezoek de Algemene Ledenvergadering, laat je stem horen, laat het bestuur weten wat jouw visie is.
Verandering heb je zelf in de hand!

 

 

Aftreden en benoeming bestuursleden
Het rooster van aftreden van de bestuursleden, is conform artikel 1.2.4 van het Huishoudelijk Reglement, als volgt in de ALV vastgesteld:
 
1. secretaris (treedt af in 2025)
2. voorzitter (2026)

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 30 637 2999 of Padel gerelateerd 06 23324662

Tennis & Padelvereniging De Doordraaiers

Poort van Wulven 2
3992LZ Houten

KVK-nummer

40476543