Bezetting blaashal

In het overzicht bezetting blaashal is te zien op welke dagen en uren de blaashal bezet is, en op welke dagen nog beschikbaar.

NB dit overzicht is op 5 november aangepast vanwege de COVID richtlijnen.

 

Afspraken voor het spelen en reserveren van de blaashal

1) Gebruik van de hal door BTA in de maand oktober
Met BTA hebben de afspraak dat de buitenlessen in oktober, in geval van regen,
in de hal kunnen worden doorgezet mits er een baan vrij is. Wanneer er op alle
banen op dat moment gespeeld wordt, moet BTA dit zien als 'niet beschikbaar'.

2) Gebruik van de hal door BTA in de periode november - maart
BTA huurt op commerciële basis in de winter banen in de hal op vaste dagen / tijden en mag dan les geven aan zowel leden als niet-leden. Deze reservering is net als een contractbaan voor vrij-spelen en staat in deze periode in het afhangbord als 'gereserveerd'.

3) Spelen door winterleden op de vrije, beschikbare, uren in de blaashal
Winterleden kunnen voor een beperkt tarief onbeperkt vrij spelen op de momenten dat de banen niet verhuurd zijn. Uitgangspunt voor De Doordraaiers is dat wij natuurlijk wel zoveel mogelijk contractbanen wensen omdat dit een belangrijke bron van inkomsten is.

De tijden van de contractbanen verschillen echter van jaar tot jaar en hier schuurt het nog wel eens. Wanneer de winterleden in jaar 1 op een vast moment gewend zijn vrij te kunnen spelen kan het zo maar voor komen dat dat in jaar 2 niet kan omdat er op dat moment een contractbaan is vastgelegd. Er kan echter nooit sprake zijn van een 'verworven recht'; contractbaan gaat altijd voor vrij spelen.

4) Door Corona-maatregelen is inloop niet meer mogelijk maar kan er alleen op basis van reservering gespeeld worden.
Hier gaat het dit jaar mis in relatie tot issue 1). Mensen hebben een baan gereserveerd en treffen nu een tennisleraar op 'hun' baan aan.

Tenslotte zullen we, zodra de Corona-maatregelen dat weer toelaten en de betreffende banen niet zijn verhuurd, een aantal banen op bepaalde uren, zoals op vrijdagochtend, op het Afhangbord gaan reserveren voor “inloop” en/of koffieochtenden. Op die momenten kunnen alle winterleden dan deelnemen aan die inloopuren, en kunnen die banen op die tijd niet door individuele winterleden worden afgehangen voor vrij spelen. Laten we hopen dat die situatie zo snel mogelijk weer mogelijk wordt! Tot die tijd blijven de huidige maatregelen (vooraf reserveren, niet indraaien, geen inloop enz.) onverkort van kracht.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 30 637 2999

Address

Poort van Wulven 2
3992LZ Houten